Detonator poduszki powietrznej.

Jest to urządzenie demonstrujące wybuch/uruchomienie poduszki powietrznej w samochodzie np. w momencie zderzenia pojazdu.

Detonator poduszki powietrznej.