ZAJĘCIA PRZEZNACZONE DLA KIEROWCÓW W WIEKU 50 I WIĘCEJ LAT

Zajęcia teoretyczne

Cel zajęć:

 • Uświadamianie słuchaczom wpływu procesu starzenia się organizmu na kierowanie pojazdem.
 • Kształtowanie motywacji do bezpiecznych i odpowiedzialnych zachowań.

Program zajęć:

 • Proces starzenia się organizmu.
 • Procesy zachodzące w ludzkim ciele i umyśle uznawane za naturalne i dotyczące każdego człowieka, mające związek z upływem lat.
 • Wpływ tych zmian na kierowanie pojazdem.
 • Wpływ zmęczenia, leków, alkoholu i narkotyków na kierowanie pojazdem.
 • Działania profilaktyczne hamujące procesy starzenia się.
 • Co powinno nas zaniepokoić?
 • Sytuacje wysokiego ryzyka dla „kierowców 50+”.
 • Strategia jazdy pozwalająca unikać ryzykownych sytuacji na drodze.

Metoda prowadzenia zajęć:

Metodą nauczania zastosowaną w celu zapoznania słuchaczy z nowym materiałem jest krótki wykład z wykorzystaniem prezentacji komputerowych, prowadzony z odwoływaniem się do doświadczeń słuchaczy, zadawaniem pytań, dyskusją.

Każdy uczestnik otrzymuje 3 kwestionariusze testów samooceny kierowcy do samodzielnego ich wypełnienia w domu.

Zajęcia praktyczne

Cele zajęć:

 • samodzielne dochodzenie do wniosków przez słuchaczy na drodze doświadczeń empirycznych,
 • rozwój umiejętności samodzielnego myślenia i poszukiwania rozwiązań dla problemów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zajęcia w sali ekspozycyjnej:

Samodzielna praca z następującymi urządzeniami/obserwacja działania urządzenia (ze względu na bezpieczeństwo) odnoszącymi się do głównych problemów bezpieczeństwa ruchu drogowego:

 • symulator dachowania
 • symulator pasów bezpieczeństwa
 • detonator poduszki powietrznej (obserwacja działania urządzenia)
 • alkogogle
 • waga, tzw. „test słonia”,
 • batak.

Kierowanie pojazdem w ruchu drogowym

Cel zajęć:

 • uświadamianie „kierowcom 50+” specyficznych dla nich sytuacji wysokiego ryzyka,
 • poznanie i zrozumienie własnych ograniczeń kierowania pojazdem w sytuacjach wysokiego ryzyka.

Program zajęć:

 • włączanie się do ruchu, wjazdy i zjazdy z drogi,
 • zachowanie bezpiecznego odstępu,
 • utrzymanie prędkości i pozycji na pasie ruchu,
 • przejeżdżanie przez skrzyżowania (w tym równorzędne, ronda, oznakowane i nieoznakowane, z sygnalizacją świetlną i bez sygnalizacji) i pierwszeństwo przejazdu,
 • skręcanie w prawo (w tym na zielonej strzałce) i w lewo,
 • cofanie,
 • parkowanie,
 • kierowanie pojazdem w sytuacjach wymagających podejmowania szybkich decyzji (przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych, obok przystanków komunikacji publicznej, terenów rekreacyjnych, budynków użyteczności publicznej).

Metoda prowadzenia zajęć:

Realizacja tych zajęć polega na pokonaniu przez „kierowcę 50+” określonej trasy w rzeczywistym ruchu drogowym, obejmującej wyżej wymienione manewry i sytuacje. Jazda odbywa się w obecności instruktora nauki jazdy pojazdem uczestnika. Do podstawowych metod stosowanych w ramach tych należą: jazda z komentarzem, udzielanie informacji zwrotnych.

Po zakończeniu jazdy instruktor wypełnia Raport z jazdy przeznaczony tylko dla słuchacza zawierający jego mocne i słabe strony.