ZAJĘCIA PRZEZNACZONE DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ZAJĘCIA TEORETYCZNE

Cel zajęć:

w zakresie wiedzy:

 • zapoznanie słuchaczy z krótką historią, działaniem, rodzajami i generacjami materiałów odblaskowych; cechami odblasku dobrej jakości; prawidłowym noszeniem odblasków w zależności od okoliczności, alternatywnymi przedmiotami dla odblasków,
 • zapoznanie słuchaczy z krótką historią, działaniem, rodzajami pasów bezpieczeństwa; sposobem poprawnego zapięcia w pas i utrudnieniami w prawidłowym zapięciu pasa; działanie poduszki powietrznej; przedstawienie zachowania ciała ludzkiego podczas wypadku drogowego,
 • zapoznanie słuchaczy z pojęciem refleks i zachowaniami rozpraszającymi uwagę w ruchu drogowym,

w zakresie umiejętności:

 • sprawdzenie przez słuchaczy czy odblask świeci; wybranie odblasku dobrej jakości; założenie odblasku w odpowiedni sposób w zależności od sposobu poruszania się po drogach; wybranie alternatywnych przedmiotów dla odblasków,
 • umiejętność prawidłowego zapięcia się w pas bezpieczeństwa,

w zakresie postaw:

 • uświadomienie znaczenia odblasków dla widoczności na drodze,
 • uświadomienie znaczenia prawidłowego zapięcia się w pas bezpieczeństwa dla bezpieczeństwa w pojeździe,
 • uświadamianie wpływu rozproszenia uwagi na zachowania i bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Program zajęć:

 • odblaski (krótka historia, formy, działanie, rodzaje, generacje i zastosowanie odblasków, cechy odblasku dobrej jakości),
 • pasy bezpieczeństwa (krótka historia pasów, rodzaje pasów i ich zapinanie, krótka historia fotelików, prawidłowe zapięcie pasa; znaczenie zapinania pasów dla bezpieczeństwa),
 • refleks i rozpraszanie uwagi (pojęcie, elementy rozpraszające uwagę w ruchu drogowym, unikanie rozpraszania uwagi).

Metoda prowadzenia zajęć:

Podstawową metodą zajęć jest krótki (kilkuminutowy) wykład z wykorzystaniem filmu/prezentacji komputerowych, prowadzony z odwoływaniem się do doświadczeń słuchaczy, zadawaniem pytań, ćwiczeniami i doświadczeniami.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

Cele zajęć:

 • samodzielne dochodzenie do wniosków przez słuchaczy na drodze doświadczeń empirycznych,
 • rozwój umiejętności samodzielnego myślenia i poszukiwania rozwiązań dla problemów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zajęcia w sali ekspozycyjnej:

Samodzielna praca z następującymi urządzeniami/obserwacja działania urządzenia (ze względu na bezpieczeństwo) odnoszącymi się do głównych problemów bezpieczeństwa ruchu drogowego:

 • tuba pana Targosińskiego (samodzielna praca z urządzeniem),
 • symulator zderzeń (obserwacja działania urządzenia lub samodzielna praca z urządzeniem),
 • symulator dachowania (obserwacja działania urządzenia lub samodzielna praca z urządzeniem),
 • waga, tzw. „test słonia” (samodzielna praca z urządzeniem),
 • batak (samodzielna praca z urządzeniem).