ZAJĘCIA PRZEZNACZONE DLA STUDENTÓW

ZAJĘCIA TEORETYCZNE

Cel zajęć:

 • Uświadamianie słuchaczom wpływu indywidualnych ryzykownych zachowań na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz skutków tych zachowań.

Program zajęć:

 • Czy wypadek to przypadek? Główne przyczyny wypadków drogowych i ich skutki w wymiarze społecznym i prywatnym.
 • Wypadek drogowy – fazy wypadków z udziałem dwóch pojazdów; pojazdu i pieszego; pojazdu zderzającego się ze stałą przeszkodą, gdy osoby w pojeździe nie mają zapiętych pasów bezpieczeństwa.
 • Indywidualna odpowiedzialność za bezpieczeństwo na drogach – „Jak żyjesz, tak chodzisz i prowadzisz” – trening kontroli złości.

Metoda prowadzenia zajęć:

Podstawową metodą prowadzenia zajęć teoretycznych jest krótki wykład z wykorzystaniem prezentacji komputerowych, prowadzony z odwoływaniem się do doświadczeń słuchaczy, zadawaniem pytań, dyskusją.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

Cele zajęć:

 • samodzielne dochodzenie do wniosków przez słuchaczy na drodze doświadczeń empirycznych,
 • rozwój umiejętności samodzielnego myślenia i poszukiwania rozwiązań dla problemów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zajęcia w sali ekspozycyjnej:

 • Samodzielna praca z następującymi urządzeniami/obserwacja działania urządzenia (ze względu na bezpieczeństwo) odnoszącymi się do głównych problemów bezpieczeństwa ruchu drogowego:
 • symulator dachowania,
 • symulator pasów bezpieczeństwa,
 • detonator poduszki powietrznej (obserwacja działania urządzenia),
 • alkogogle,
 • waga, tzw. „test słonia”,
 • symulator odczuć osób starszych,
 • batak.