Materiały odblaskowe.

Służą prowadzeniu doświadczeń w zakresie widoczności na drodze. W trakcie pokazu prezentowane jest działanie materiałów odblaskowych/fluorescencyjnych zwiększających widoczność na drodze niechronionych uczestników ruchu drogowego. W ciemni można przekonać się jak działają odblaski, przeprowadzić własne doświadczenia,  poznać nowoczesne technologie oraz powstawanie odblasków.

Materiały odblaskowe