O Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

 

Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Instytucie Transportu Samochodowego jest pierwszą w Polsce wzorcową jednostką edukacyjną w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego, pełniącą jednocześnie rolę zaplecza badawczego. Celem działalności Centrum jest:

  • podnoszenie poziomu świadomości zagrożeń występujących w ruchu drogowym oraz kształtowania motywacji do bezpiecznych i odpowiedzialnych zachowań osób w różnym wieku,
  • rozwijanie zainteresowań bezpieczeństwem ruchu drogowego, wspieranie i uzupełnianie szkolnych programów nauczania przeznaczonych dla uczniów szkół różnego szczebla,
  • tworzenie zaplecza edukacyjnego, poszerzającego lokalną, regionalną i ogólnopolską bazę edukacyjną w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • promocja idei kształcenia przez całe życie.

 

Działalność Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest adresowana do:

  • uczniów klas I-III szkoły podstawowej,
  • uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej,
  • uczniów gimnazjów,
  • uczniów szkół średnich,
  • studentów,
  • kierowców w wieku 50 i więcej lat.

 

Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dostarcza wiedzę przy pomocy różnorodnych aktywizujących metod nauczania dobranych odpowiednio do wieku uczestników oraz udostępnia interaktywne urządzenia i eksponaty, umożliwiające samodzielne przeprowadzenie doświadczeń lub obserwacji.